Verkstaden

Verkstaden på Nedre Bergsgatan 11 i Gävle var, sedan början av 80-talet, Gunnars trivsamma arbetsplats där han skapade många silverföremål och andra arbeten. Det var en spännande miljö med en otrolig mängd saker, samlade under ett helt liv.

Sedan Gunnars bortgång i oktober 2013 har verkstaden stått orörd. I augusti 2017 fick fotograf Stephanie Wiegner uppdrag att dokumentera interiörerna. Hon har lyckats mycket väl med att skildra rummens atmosfär.