Sågverk

Genom åren hade Birgitta Cyrén varit bollplank, kritiker och diskussionspartner i makens projekt. Nu ville de göra ett gemensamt arbete. Birgittas hälsotillstånd krävde att hon var stillasittande; lövsågning i tunn plywood är ett tidskrävande men inte särskilt betungande arbete. Att drömma och fantisera likaså. Under 2004 växte de första dekorerade konstruktionerna fram i verkstan, med namn som ”Vinterhästar” och ”Spiraltrappan”.


Sågverken bar tydliga drag av arkitektur och påminde ibland om karuseller eller gamla tiders leksaker. Efter hand växte en hel kollektion fram och tankar började formuleras om att visa upp resultatet. Den 14 december 2005 invigdes utställningen ”Torn, tempel och annan fantasiarkitektur” på Länsmuseet Gävleborg.